Despre proiect

Proiectul „Studii Post-Doctorale in Economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită - SPODE" urmăreşte asigurarea continuităţii cercetării ştiinţifice de nivel european a doctorilor în economie, în contextul imperativului de învatare pe tot parcursul vieţii, prin instituţionalizarea unui sistem permanent şi sustenabil de atragere şi îndrumare a doctorilor în ştiinţe economice pentru cercetare ştiinţifică post-doctorală si valorificare a rezultatelor cercetării.

Proiectul construieşte, din punct de vedere instituţional, o structură care asigură o carieră post-doctorală de natură să ajute doctorii în economie sa-şi continue tezele sau să adâncească rezultatele obţinute în teza de doctorat ori să dezvolte direcţii de cercetare fundamentală sau aplicativă din domeniul de expertiză deţinut.

Valoarea totală a proiectului este de 18.688.874 Lei iar perioada de implementare este de 36 de luni, respectiv de la 1 martie 2010 până la 28 februarie 2013.


Prin implementarea Proiectului SPODE'

  • Se va obţine valorificarea potenţialului autentic de cercetare economică de vârf,
  • Se va acorda suport dezvoltării carierei ştiinţifice post-doctorale,
  • Va fi valorificat potenţialul de cercetare post-doctorală în cadrul strategiilor şi programelor naţionale şi europene privind educaţia, cercetarea si inovarea,
  • Va creste potenţialul cercetării economice autohtone,
  • Se va realiza un cadru stimulativ, la nivelul doctorilor în economie, în competiţia de obţinere a burselor de cercetare post-doctorală şi ulterior pentru dezvoltarea unor relaţii stabile cu institute de cercetare şi universităţi din Uniunea Europeană si colaborarea în proiecte din PC7
  • Se vor crea mecanisme care să asigure o îndrumare specifică (mentoring) în proiectarea, desfasurarea şi finalizarea unor cercetări ştiinţifice de vârf în domeniul economic, pentru doctorii în economie
  • Se va asigura o dezbatere permanentă a temelor de cercetare economică care preocupă cercetatorii din Romania, din Europa şi din lume şi se va asigura fundamentarea programelor de cercetare pe un set de teme de real interes la nivel naţional sau european.


Română (România)English (United Kingdom)

SPODE | Studii Post-Doctorale in Economie

ue ro fe is edu
This site is financed by European Social Fund Operational Programme Human Resources Development 2007 - 2013