Parteneri

acad-logo


ACADEMIA ROMÂNĂ - Promotorul Proiectului

ACADEMIA ROMÂNĂ fondată la 1/13 aprilie 1866, sub numele de Societatea Literară Română, este cel mai înalt for cultural al României şi are ca obiective principale cultivarea limbii şi literaturii, studii de istorie natîonală, cercetări în domeniile ştiinţifice majore, precum şi promovarea principiilor democratice şi etice a comunicării libere a ideilor în ştiinţă, artă şi litere in România.

În vedera atingerii obiectivelor propuse, Academia Română are în sistemul său peste 60 de institute şi centre de cercetare care contribuie la dezvoltarea ştiinţei, literelor şi artelor în ţară, prin realizarea programelor de interes naţional, a programelor fundamentale şi prioritare. În anul 2001, două dintre institutele Academiei Române au fost recunoscute de Comunitatea Europeană ca institute de excelenţă.

În ultimii ani Academia Română s-a implicat într-un număr important de proiecte strategice de anvergură europeană şi internaţională, în ceea ce priveste cercetarea fundamentală şi experimentală. Cultura organizaţională a Academiei Române are în vedere perfecţionarea continuă şi de vârf a cercetătorilor din structura sa, iar asigurarea continuitaţii şi performanţei ştiinţifice a doctorilor în economie din propria structură constituie o preocupare permanentă.

uvt-thumb


Universitatea de Vest din Timişoara - Partener naţional 1

Evoluând constant, Universitatea de Vest din Timişoara se prezintă azi ca un reper al mediului academic românesc, excelând în activitatea de cercetare, în performanțele didactice ale corpului profesoral şi în şansele de carieră oferite principalilor noștri parteneri, studenţii.

Universitatea de Vest din Timişoara înţelege, aşa cum rezultă din strategia proprie de dezvoltare, să răspundă şi dezideratelor comunitare, devenind un pol de influență şi formare cultural-managerială, un partener pentru dialogul şi dinamica societală.

Atentă la necesităţile în schimbare ale culturii şi cercetării europene, Universitatea de Vest din Timişoara a răspuns pozitiv la chemarea înspre dialogul şi cooperarea interuniversitară internaţională. Departamentul de Cercetare Ştiinţifică şi Managementul Proiectelor are rolul de a contribui la dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi creaţiei artistice în cadrul UVT.

Universitatea de Vest din Timişoara funcţionează într-o structură potrivită modelului clasic al universităţilor europene şi se manifestă ca important centru de învăţământ, stiinţă şi cultură al României.

 

uic-thumb

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" - Partener naţional 2

"Alexandru Ioan Cuza" Iasi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 38.000 de studenţi şi 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu aproximativ 260 de universităţi din străinătate.

Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007. Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare.

uoc-thumb

Universitatea "Ovidius" din Constanţa - Partener naţional 3

Se prezintă astăzi ca o instituţie de învăţământ superior modernă, aflată într-o fază de impetuoasă dezvoltare, axată pe instruirea şi formarea tineretului în spiritul profesionalismului şi creativităţii, confirmând autentice disponibilităţi de creaţie ştiinţifică şi tehnică. În anul 2008, Universitatea „Ovidius" din Constanţa a fost acreditată pentru desfăşurarea de activităţi de tip CDI prin Decizia nr. 9698/23.07.2008 pentru modificarea anexelor la Decizia nr. 9673/17.06.2008, în conformitate cu HG nr.551/2007.

Definirea strategiei cercetării pleacă de la misiunea şi rolul Universităţii "Ovidius" Constanţa, acela de pregătire a cadrelor necesare societăţii, economiei de piaţă, prin activităţi didactice, de cercetare ştiinifică fundamentală şi aplicativă, de educaţie permanentă, cooperare interuniversitară, de dezvoltare şi modernizare a bazei materiale.

Română (România)English (United Kingdom)

SPODE | Studii Post-Doctorale in Economie

ue ro fe is edu
Acest site este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013